با تفکر بخون

 

مطالب آموزنده, اشیاء بی مصرف, مسیر کامیابی

 

خوبیها باید در چرخش  باشن ....
کشوها، قفسه ها، اتاق کار و  گاراژ رو تمیز کن.
هر چیزی رو که دیگه لازم  نداری بنداز دور ...
میل به نگهداشتن چیزای  بی مصرف، زندگی رو پر پیچ و تاب می کنه.
این اشیاء نیستن که چرخ زندگی تو رو به حرکت در میارن  ....
به جای نگهداشتن ...

 

وقتی انبار می کنیم،  احتمال خواستن رو تصور می کنیم، احتمال تنگدستی رو ....
فکر می کنیم که فردا شاید لازم بشن و نمی تونیم دوباره اونا  رو فراهم کنیم ...
با این فکر تو دو تا  پیغام به مغزت و زندگیت می فرستی:
که به  فردا اعتماد نداری ...
و
اینکه تو شایسته چیزای خوب و تازه نیستی
به همین دلیل با انبار کردن چیزای بی مصرف خودتو سر پا نگه  می داری

 

مطالب آموزنده, اشیاء بی مصرف, مسیر کامیابی

 

عشق  بورز
چنانکه گویی هرگز آزرده نشده  ای
بخوان
چنانکه گویی کسی تو را نمی شنود
زندگی کن
چنانکه  گویی بهشت روی زمین است
خودت رو از قید  هرچه رنگ و روشنایی باخته، برهان
بگذار نور  به زندگیت وارد بشود
و خودت  ...
به همین دلیل بعد از خوندن این مطلب  ... نگهش ندار ... به دیگران بده .....
امید که صلح و کامیابی برایت به ارمغان  بیاورد
آمین

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
Nafas

می روم اما بدان یک سنگ هم خواهد شکست آنچـــــنان که تارو پود قلب من از هــــم گسست می روم با زخم هـــــایی مانده از یک سال سرد آن همه برفی که آمـــــد آشـــــــیانم را شکست می روم اما نگویــــــــی بی وفــــــا بود و نمــــاند از هجوم سایه هــــا دیگر نگــــــاهم خسته است راســــــتی : یادت بمــــــــاند از گـناه چشم تو تاول غــــــربت به روی باغ احســــــاسم نشست طـــــــرح ویران کـــردنم اما عجیب و ســــــاده بود روی جلد خاطــــراتم دست طوفــــــان نقش بست [گل][گل]