همانجای همیشگی ، سر همان ساعت همیشگی

تا زمانی که به عمق واقعی انسانها پی نبرده ای دوستشان نداشته باش زیرا عمیق ترین زخمها زخم خنجر کسی است که با تمام وجود دوستش داشتی


گروه سرگرمی روزنه
 
گفت دهانت بوی شیر میدهد و رفت ...
به او بگویید حالا بوی دروغ میدهد ، برگرد !


مـجـازی هـسـتـیـم امــا دلـمـان مـجـازی نـیـسـتـــ !
مـیـشـکـنـد ، حـواســتــ بــه تـایـپـــ کــردنـتــ بـاشــد
 
www.ROZANEHONLINE.com


آدم چـیـســت ؟
آه و دم ...
آه از ایــن دمــی کــه ایــن هـمــه سـال طـول مـیـکـشــد !
 
آرام می آیم همانجای همیشگی ، سر همان ساعت همیشگی با همان شوق که می شناسیَش با خودم حرف می زنم ، برای خودم خاطره تعریف می کنم و بی صدا مثل همیشه می روم بی آنکه تو آمده باشی !
 
گروه سرگرمی روزنه


لـازم نـیـسـتــ آدم دنـیـا دیــده ای بــاشـــم
هـمـیــن کــه تـــو را خــوبـــ بـبـیـنـــم ، دنـیـایــی را دیـــده ام !
 
 
نه خودش موند نه خاطره هاش ...
تنها چیزی که مونده جای خالیشه !
 
گروه سرگرمی ROZANEH


میـــــــ ـان دِلتَنگــــــی هایَــــــم باشــ ـــــــ تا فَراموشَـــ ـــت نَکُــــــنَم...
تا بــــه یاد داشـــ ـــته باشَمَـــــت...
تا بویَـــ ــــت را حِــس کُنَـــــــم...
تا بِــــــ ـدانَــــم که هَستـ ـــــی...
تَـــــــ ـمامِ دُنیـــ ــــام قَلبَــــمه...
دنیـــ ــــام باشــــ ـــه واسه تــ ـــــــو...
تا بِدانــــ ـــی میانِ ثانیــــ ـــه هایِ دِلتَنگیـــــهامـــ تــــــو وجــــــ ــــود داریــــ ـــ....
فَــقَط تـــ ــــو
 
گروه سرگرمی روزنه


برای نبودن که
همیشه لازم نیست راه دوری رفته باشی
میتوانی همین جا
پشت تمـــــــــام ِ بغضهایت ، گم شده باشی
 
میگن سیگار به آدم آرامش میده !
کاش یکی پیدا میشد بتونه قد یه نخ سیگار باشه
 

www.ROZANEHONLINE.com


رو تـــو تعصب دارم
ولی ادعایی ندارم
نمیگم خیلی خوشگلی..
چون خوشگلتر از تو زیاده..
نمی گم خیلی پولداری ..
چون پولدارتر از تو زیاده ..
نمی گم خیلی شیرین زبونی ..
چون چرب زبون تر و خوش صحبت تر از تو زیاده ..
ولی ..
می گم: تو هـــمونی که برای من بهـــترینی !

www.ROZANEHONLINE.com


به دنبال ِ همراه ِ "اوّل" نیستم !
این روزها اول ِ راه ، همه همراهند . . .
باید به دنبال ِ همراه ِ "آخر" گشت . . .
 
حکایت عجیبی دارد این "اشک"
کافیست حروفش را به هم بریزی تا برسی به "کاش" !


www.ROZANEHONLINE.com


ساده بودم
ساده دیدم
ساده دل باختم
ساده عاشق شدم
ساده حفظش کردم
ساده کنارش موندم
ساده گفتم دوستت دارم
ساده نگاهم کرد و خندید
ساده گفت ازت دلیل می خوام
ساده از کنارم گذشت و بی دلیل رفت
غافل از اینکه عشق نیازی به دلیل نداره
و بی خبر از اینکه چیزی که ابدی و ماندگاره سادگیه
/ 1 نظر / 23 بازدید
Nafas

قشنگ بودن..[لبخند]