پسرهای ایرانی یاد بگیرن (رازهایی درباره زنان)حال به نظر شما چرا پسرهای ایرانی در این  گونه مواقع دست به این نوع ابتکارها نمی  زنند؟

الف. چون هویج شدن به اندازه آن چهار  گزینه اول، هیجان ندارد
ب. چون در چین، دختر کم است و در ایران  زیاد
ج. چون منتظرند «ابتکار چینی» هم به بازار  بیاید بروند بخرند
د. چون خودشان هویجند


____________________________________________


(سه چیز-که زن به آن احتیاج دارد):
١-آغوشی که از قلب و با محبت باشه
٢-حرفی زیبا که انگیزه هاش را بالا ببره
٣-وقتی داشته باشه برای استراحت و تجدید  قوا


(سه چیز -زن را میکشد):
١-زنی بر او ارجحیت داشته باشد
٢-داغون شدن آیند ه اش
٣-رفتن پدر و مادر و فرزندش


(سه چیز-زن به آن افتخار میکند):
١-زیباییش
٢-اصل و نسبش
٣-کارنامه و مقام اجتماعیش

(سه چیز- یک زن را مانند ملکه میسازد):
١-وقتی که پول در دستهاش باشه
٢-وقتی که لباس سفید عروسی میپوشه برای  داماد
٣-وقتی که اولین بچش به دنیا میاد و برای  اولین بار مادر میشه.


(سه چیز-زن را به گریه میاندازد):
١-حرفی که جریحه دارش کند
٢-از دست دادن کسی که دوستش داره
٣-مرور کردن خاطره هایی که خوشحال کننده  بوده براش و حالا از دستش داده


(سه -حالتِ زن که اخطار به دیگران به حساب  میآید و دیگران را مترساند و تعجب  میکنند):
١-سکوتش
٢-جرأت آنیَش
٣-سرد شدنش در یک آن


(یک چیز-راز زن را فاش میکند):
نوع نگاه کردنش


(سه چیز-زن را وادار میکند که از زندگی  شخصی برود بدون برگشت):
١-خیانت
٢-نا امید و ضربه به او زدن
٣-عدم وجود امنیت


زن (قوت تحملی)را دارد که مرد را شگفت زده  میکند!
سختیها را تحمل میکند...
و غم و اندوهی را تحمل میکند که با خود  خوشبختی و عشق به همراه دارد...
میخندد وقتی که میخواهد جیغ و فریاد بزند!
ترانه میخواند وقتی میخواهد گریه کند!
گریه میکند وقتی که خوشحال است!
و میخندد وقتی که میترسد!
عشقش بدون شرط است!
ولی......یک رفتار بد دارد؛ و آن این است  که او ارزش خود را در نزد دیگران نمیداند!


این متن  را برای هر زن با ارزشی که میشناسی بفرست  ،مثل کاری که من کردم
چون تو خیلی......با ارزشی

زن ذلیل  ها هم برای زن ذلیل های دیگر بفرستند

/ 0 نظر / 21 بازدید