سخنی از عشق


 عاشِقِ اِسمَم میشوَم
وَقتی تو
صِدایَم میکُنی....

 

آلزایمر!
میتواند بهترین بیماری جهان باشد، تا هر ثانیه یادم  نیفتد:
سهم من نیستی...
www.ROZANEHONLINE.com
او به من اینگونه اموخت:
ببخش اما فراموش نکن.
ومن اینگونه اموختم:
او را بخاطر بردن قلبمم ببخشم اما فراموشش نکنم

 
بعضی وقتا باید یقه احساستو بگیری با  تموم قدرت سرش داد بزنی و بگی:
تورو خدا بسه...
بسه دیگه تا حالا هرچی کشیدم از دست تو بود
 
 
ﺍﺣﻤﻖ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮﺕ ﻧﯿﺴﺖ
 
درد دارد وقتـــی ،
مـن عاشقآنه هایم را مینویسم.
دیــگـرآن یاد عشقشان می افتند
امآ تــو ، بـیـخـیـآلی!.!
 
روزنه آنلاین
 
دلم کوچک است ، کوچکتر از باغچه ی پشت پنجره ولی آنقدر  جا دارد که برای دوستی که دوستش دارم نیمکتی بگذارم  برای همیشه !
 
اعتراف می کُنم....
برای"داشتنِ" تو هیچ کاری  نکردم...
اما برای "فراموش" کردنت
هرکآری می کُنم
 
هیچوقت خودت رو برای کسی شرح نده
کسی که تو رو دوست داشته باشه نیازی به این کار نداره
وکسی که تو رو دوست نداره باورت نمی کنهhttp://www.rozanehonline.com
/ 0 نظر / 19 بازدید